Klubbens offentlige dokumenter

Her finner du mer informasjon om GHPK. Tenk på miljøet før du skriver ut noe på papir.

Filtrer kategori:
Dokument tittel Sort Kategori Sort Dato Sort
📜 2024 01 Referat styremøte Styremøtereferater 2024-04-16
📜 2024 02 Referat styremøte Styremøtereferater 2024-06-14
📜 Klubbhåndbok GHPK - HMS Klubbhåndbok 2024-04-30
📜 Klubbhåndbok GHPK 2022 Klubbhåndbok 2022-01-28
📜 Klubbhåndbok GHPK vedlegg 1 Klubbhåndbok 2022-01-28
📜 Klubbhåndbok GHPK vedlegg 3 Klubbhåndbok 2022-01-28
📜 Klubbhåndbok GHPK vedlegg 4 Klubbhåndbok 2022-01-28
📜 Klubbhåndbok GHPK vedlegg 5 Klubbhåndbok 2022-01-28
📜 Lov for GHPK 2020 Styrende dokumenter 2020-01-01
📜 Organisasjonsplan 2020 Styrende dokumenter 2020-01-01
📜 Padlevett i GHPK (vedlegg 2 til Klubbhåndboka) Helse, miljø og sikkerhet 2024-04-23
📜 Protokoll fra årsmøte 2024 Protokoll årsmøter 2024-02-14
📜 Protokoll til ekstraordinær årsmøte 2019 Protokoll årsmøter 2019-01-01
📜 Protokoll til ekstraordinær årsmøte 2020 Protokoll årsmøter 2020-01-01
📜 Protokoll til årsmøte 2021 Protokoll årsmøter 2021-05-04
📜 Protokoll til årsmøte 2022 Protokoll årsmøter 2022-03-07
📜 Protokoll til årsmøte 2023 Protokoll årsmøter 2023-04-13
📜 Protokoll til åsmøte 2016 Protokoll årsmøter 2016-01-01
📜 Protokoll til åsmøte 2017 Protokoll årsmøter 2017-01-01
📜 Protokoll til åsmøte 2018 Protokoll årsmøter 2018-01-01
📜 Turleders sjekkliste Helse, miljø og sikkerhet 2024-04-22
📜 Årsmelding 2021 Årsmeldinger 2022-01-28
📜 Årsmelding 2022 Årsmeldinger 2023-05-07
📜 Årsmelding 2023 Årsmeldinger 2024-02-04
📜 Åsmelding 2016 Årsmeldinger 2016-01-01
📜 Åsmelding 2018 Årsmeldinger 2018-01-01